Αρχική

 Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ενέκρινε την οργάνωση Διεθνούς Συμποσίου με θέμα: "Πολιτισμός και Χώρος στα Βαλκάνια (17ος - 20ος αιώνας)", με διοργανωτή το τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών.

Η διεξαγωγή του Συμποσίου θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αίθουσα Συνεδρίων, 1ος όροφος, Κτίριο ΚΖ), στις 21, 22 Νοεμβρίου 2014 (ημέρες: Παρασκευή και Σάββατο). Επίσημη γλώσσα του Συμποσίου είναι η ελληνική. Προβλέπεται η έκδοση των πρακτικών. Την οικονομική στήριξη της υλοποίησης του Συμποσίου έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Πρόκειται για Διεθνές Συμπόσιο με πρόσκληση συναδέλφων από τα Βαλκάνια και την Ευρώπη και ημεδαπών επιστημόνων, ερευνητών και διδασκόντων σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα συμμετάσχουν στην πραγματοποίηση του Συμποσίου συνάδελφοι -εκτός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας- από ελληνικής πλευράς, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο κ.ά., όπως επίσης από σειρά πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από τις χώρες των Βαλκανίων και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα: University of Sofia "St. Kliment Ohridski", Ion Mincu University of Architecture and Urbanism–Bucharest,Turnu Severin College of the University of Craiova, İstanbul Esenyurt Üniversitesi-Department of Architecture-Faculty of Engineering and Architecture, CNRS, Österreichische Akademie der Wissenschaften - Institut fόr Mittelalterforschung Abteilung Byzanzforschung - Wien, University of Zagreb - Faculty of Humanities and Social Sciences, Institute for Cultural Heritage Preservation Nis-Serbia, Albanian Fund for Monuments FSHM.

Το θέμα του Συμποσίου που αφορά τον «πολιτισμό» και τον «οικιστικό χώρο» γίνεται επίκαιρο τόσο στην τοπική (εθνική), όσο και τη διεθνή βιβλιογραφία, εξαιτίας της νέας πραγματικότητας που διαμορφώνεται στη Ν.Α. Ευρώπη και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια. Με τη συμπλήρωση εκατό χρόνων (πέρυσι) από την υπογραφή της Συνθήκης του Βουκουρεστίου και τη διαμόρφωση -συνεχεία αυτής- του «νέου χάρτη» των Βαλκανίων, το θέμα αυτό αποκτά μια ειδική επιστημονική ιστορικογεωγραφική –και όχι μόνο- βαρύτητα.

 


ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΧΟΡΗΓΟΙ:
Copyright © 2014